વાયર કટર

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
7-2150170-7 Agastat Relays / TE Connectivity OC-113F160O-CRIMPTOOLINGKIT $421.5/pcs તપાસ
1338056-1 Agastat Relays / TE Connectivity ANVIL $203.05/pcs તપાસ
6-1633713-5 Agastat Relays / TE Connectivity CRIMPER, WIRE PREMIUM $184.45/pcs તપાસ
462547-4 Agastat Relays / TE Connectivity FLOATING SHEAR $1471.4/pcs તપાસ
543274-3 Agastat Relays / TE Connectivity UPPER TOOL $123.75/pcs તપાસ
2-722630-5 Agastat Relays / TE Connectivity ANVIL $203.05/pcs તપાસ
1-1633139-9 Agastat Relays / TE Connectivity ANVIL, COMBINATION $203.05/pcs તપાસ
1633507-2 Agastat Relays / TE Connectivity ANVIL, SPECIAL COMBINATION $594/pcs તપાસ
453769-1 Agastat Relays / TE Connectivity BLADE SHEAR $884.5/pcs તપાસ
4-456402-8 Agastat Relays / TE Connectivity CRIMPER, WIRE .055 "F" $161.2/pcs તપાસ
1-662188-3 Agastat Relays / TE Connectivity ANVIL,COMBINATION .100 $203.05/pcs તપાસ
6-240641-8 Agastat Relays / TE Connectivity SPACER,SLUG BLADE(300) $21.6/pcs તપાસ
09990000614 HARTING DIN-TOOL RANDELMUTTER $154.51/pcs તપાસ
8-2151469-4 Agastat Relays / TE Connectivity OC-PMC-AT-PA-S-F-MA $84.15/pcs તપાસ
PQ50A-1618(1007)(64) Hirose TOOL ACCY $54.21/pcs તપાસ
5-240651-0 Agastat Relays / TE Connectivity BLADE, SLUG $345.65/pcs તપાસ
7-2151361-7 Agastat Relays / TE Connectivity OC-099F140F-CRIMPTOOLINGKIT $421.5/pcs તપાસ
810396 Agastat Relays / TE Connectivity FEED FINGER TIP $1117.95/pcs તપાસ
7-2151333-7 Agastat Relays / TE Connectivity OC-040F062O-CRIMPTOOLINGKIT $986/pcs તપાસ
0011313519 Affinity Medical Technologies - a Molex company AM6000158 HEXHEAD PLUG $9/pcs તપાસ
J2105R Image J2105R Klein Tools SNIP SOFT GRIPS $41.69/pcs તપાસ
56833 Image 56833 Wiha CUTTER TIP ANGL 48DEG FULL FLUSH $32.9/pcs તપાસ
32706 Image 32706 Wiha CUTTER SIDE TAPERED BEVEL 4.53"   તપાસ
J2000-28 Image J2000-28 Klein Tools CUTTER SIDE TAPERED BEVEL 8.13" $48.91/pcs તપાસ
170DBK Image 170DBK Apex Tool Group CUTTER SIDE TAPERED FLUSH 5"   તપાસ
S63E Image S63E Swanstrom Tools CUTTER SIDE OVAL FULLFLUSH 6.22" $56.128/pcs તપાસ
1212128 Image 1212128 Phoenix Contact CUTTER CABLE OVAL 6.5" $47.118/pcs તપાસ
573EB Apex Tool Group CUTTER TIP STRT FULL FLUSH 4.9"   તપાસ
S613 Swanstrom Tools CUTTER OVAL SLIM FLSH $70.688/pcs તપાસ
32830 Wiha CUTTER SIDE OVAL SEMI FLUSH 5.5" $34.96/pcs તપાસ
TS54NS Image TS54NS Apex Tool Group CUTTER SIDE OVAL 4.5" $20.7/pcs તપાસ
7421 Aven CUTTER SIDE TPRD SEMI FLUSH 5.5"   તપાસ
55NCG Image 55NCG Apex Tool Group CUTTER SIDE OVAL BEVEL 5" $19.6/pcs તપાસ
D228-8TT Image D228-8TT Klein Tools CUTTER SIDE OVAL FLUSH 8" $36.518/pcs તપાસ
9040130000 Weidmuller CUTTER CABLE OVAL $38.89/pcs તપાસ
63030 Image 63030 Klein Tools CUTTER CABLE OVAL CROSS 8.25" $51.73/pcs તપાસ
10832R Image 10832R Aven CUTTER TIP TPRD RZR FLUSH 5.12"   તપાસ
32726 Image 32726 Wiha CUTTER TIP ANGL 29DEG SEMI FLUSH   તપાસ
592EW Apex Tool Group 592EW DIAGONAL CUTTER W/WIRE CAT $95.98/pcs તપાસ
S415 Swanstrom Tools CUTTER TAPER FLSH $58.912/pcs તપાસ
32658 Image 32658 Wiha CUTTER TIP STRAIGHT FLUSH 7.1" $24.96/pcs તપાસ
170SD Image 170SD Chemtronics CUTTER SHEARS TPRD FLUSH 5.13" $14.042/pcs તપાસ
63700 Image 63700 Klein Tools CUTTER CABLE CIRC CROSS 28" $894.08/pcs તપાસ
S145LI Swanstrom Tools CUTTER TAPER SUPERFLSH $68.337/pcs તપાસ
32940 Wiha CUTTER SIDE OVAL BEVEL 6.3"   તપાસ
0390CSP Apex Tool Group CABLE CUTTER - 37" $260.83/pcs તપાસ
63711 Image 63711 Klein Tools CUTTER CABLE CIRC CROSS 11.5" $265.625/pcs તપાસ
2232E Apex Tool Group CUTTER SIDE OVAL SPR FL FLUSH 5"   તપાસ
M4011C Image M4011C Swanstrom Tools CUTTER SIDE TPRD 4.7" $164.64/pcs તપાસ
170MN Image 170MN Apex Tool Group CUTTER SIDE TAPERED FLUSH 5" $6.14/pcs તપાસ
કુલ 1,037 આઇટમ્સ
અગાઉના123456789101112131415આગળઅંત