ટ્રાન્ઝિસ્ટર - આઇજીબીટીએસ - સિંગલ

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
STGB15M65DF2 Image STGB15M65DF2 STMicroelectronics TRENCH GATE FIELD-STOP IGBT M SE $1.517/pcs તપાસ
FGH40N6S2D Image FGH40N6S2D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO247   તપાસ
APT36GA60BD15 Image APT36GA60BD15 Microsemi IGBT 600V 65A 290W TO-247 $4.699/pcs તપાસ
STGB35N35LZ-1 Image STGB35N35LZ-1 STMicroelectronics IGBT 345V 40A 176W I2PAK $1.621/pcs તપાસ
IXGC12N60C IXYS Corporation IGBT 600V 15A 85W ISOPLUS220   તપાસ
IRG4BC20FPBF Image IRG4BC20FPBF International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 600V 16A 60W TO220AB   તપાસ
IRGPC40FD2 Image IRGPC40FD2 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT W/DIODE 600V 49A TO-247AC   તપાસ
IXBR42N170 Image IXBR42N170 IXYS Corporation IGBT 1700V 57A 200W ISOPLUS247 $32.844/pcs તપાસ
IXGH48N60C3D1 Image IXGH48N60C3D1 IXYS Corporation IGBT 600V 75A 300W TO247AD $6.027/pcs તપાસ
FGH15T120SMD-F155 Image FGH15T120SMD-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 30A 333W TO247-3 $2.279/pcs તપાસ
RJH60D7DPK-00#T0 Image RJH60D7DPK-00#T0 Renesas Electronics America IGBT 600V 90A 300W TO3P $5.539/pcs તપાસ
IXYP30N120C3 Image IXYP30N120C3 IXYS Corporation IGBT 1200V 75A 500W TO220 $5.962/pcs તપાસ
IXST40N60B Image IXST40N60B IXYS Corporation IGBT 600V 75A 280W TO268   તપાસ
IXYH24N170C Image IXYH24N170C IXYS Corporation IGBT 1.7KV 58A TO247-3 $8.021/pcs તપાસ
STGB20NB32LZ Image STGB20NB32LZ STMicroelectronics IGBT 375V 40A 150W I2PAK   તપાસ
IGC50T120T8RQX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 1200V 50A DIE $10.79/pcs તપાસ
APT15GP60BDLG Image APT15GP60BDLG Microsemi IGBT 600V 56A 250W TO247 $8.036/pcs તપાસ
IXBT12N300 Image IXBT12N300 IXYS Corporation IGBT 3000V 30A 160W TO268 $21.899/pcs તપાસ
STGWT20HP65FB STMicroelectronics IGBT $1.801/pcs તપાસ
IXYH30N65C3 Image IXYH30N65C3 IXYS Corporation IGBT 650V 60A 270W TO247AD $3.071/pcs તપાસ
IKP40N65H5XKSA1 Image IKP40N65H5XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 650V 74A 255W TO220-3 $1.995/pcs તપાસ
IRG7PK35UD1-EPBF Image IRG7PK35UD1-EPBF International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 1400V 40A 167W TO247AD   તપાસ
IRG4PC30UPBF Image IRG4PC30UPBF International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 600V 23A 100W TO247AC $1.782/pcs તપાસ
IHW30N65R5XKSA1 Image IHW30N65R5XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT TRENCH 650V 60A TO247-3 $1.977/pcs તપાસ
STGP30H60DF Image STGP30H60DF STMicroelectronics IGBT 600V 60A 260W TO220 $1.544/pcs તપાસ
IXGR50N60B2 Image IXGR50N60B2 IXYS Corporation IGBT 600V 68A 200W ISOPLUS247   તપાસ
AIGW40N65H5XKSA1 Image AIGW40N65H5XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 650V TO247-3 $3.369/pcs તપાસ
IXGR40N120A2D1 Image IXGR40N120A2D1 IXYS Corporation IGBT 1200V ISOPLUS247 $13.209/pcs તપાસ
STGYA120M65DF2AG STMicroelectronics IGBT $7.613/pcs તપાસ
AOK75B65H1 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. IGBT 650V 75A TO-247 $3.453/pcs તપાસ
IRG4BC20FD-S Image IRG4BC20FD-S International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 600V 16A 60W D2PAK $4.032/pcs તપાસ
IRG7CH54K10EF-R International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 1200V ULTRA FAST DIE $6.552/pcs તપાસ
IXGH22N140IH Image IXGH22N140IH IXYS Corporation IGBT 1400V TO-247 $5.15/pcs તપાસ
IRGBC20U Image IRGBC20U International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT UFAST 600V 13A TO-220AB   તપાસ
IXGH20N120BD1 Image IXGH20N120BD1 IXYS Corporation IGBT 1200V 40A 190W TO247 $7.534/pcs તપાસ
ISL9V5045S3ST-F085 Image ISL9V5045S3ST-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 480V 51A 300W D2PAK $2.51/pcs તપાસ
APT70GR65B2DU40 Microsemi INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO $8.299/pcs તપાસ
AIHD04N60RATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IC DISCRETE 600V TO252-3 $0.647/pcs તપાસ
FGH30T65UPDT-F155 Image FGH30T65UPDT-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 650V 60A 250W TO247-3 $2.528/pcs તપાસ
IRG4BC30KDPBF Image IRG4BC30KDPBF International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 600V 28A 100W TO220AB $1.952/pcs તપાસ
IXXH150N60C3 Image IXXH150N60C3 IXYS Corporation IGBT 600V TO247 $6.199/pcs તપાસ
SKW20N60HSFKSA1 Image SKW20N60HSFKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 600V 36A 178W TO247-3   તપાસ
NGB8206N Image NGB8206N AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 390V 20A 150W D2PAK   તપાસ
IRG7CH37K10EF International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT CHIP WAFER $2.173/pcs તપાસ
SGW15N60FKSA1 Image SGW15N60FKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 600V 31A 139W TO247-3   તપાસ
SGW23N60UFDTM Image SGW23N60UFDTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 23A 100W D2PAK   તપાસ
IRG7CH44K10EF International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT CHIP WAFER $3.366/pcs તપાસ
APT45GP120B2DQ2G Image APT45GP120B2DQ2G Microsemi IGBT 1200V 113A 625W TMAX $16.026/pcs તપાસ
SGP04N60XKSA1 Image SGP04N60XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 600V 9.4A 50W TO220-3   તપાસ
IXYP10N65C3D1 Image IXYP10N65C3D1 IXYS Corporation IGBT 650V 30A 160W TO-220 $2.573/pcs તપાસ
કુલ 3,204 આઇટમ્સ
અગાઉના123456789101112131415આગળઅંત