પાવર ડ્રાઈવર મોડ્યુલો

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
IRAM136-1061A International Rectifier (Infineon Technologies) IC HYBRID PWR 600V 12A SIP05   તપાસ
FNB35060T Image FNB35060T AMI Semiconductor / ON Semiconductor POWER DRVR MOD 600V 50A 27DIP $30.284/pcs તપાસ
FSBB20CH120DF Image FSBB20CH120DF AMI Semiconductor / ON Semiconductor SPM3V 1200V V2 20A $46.658/pcs તપાસ
FSBS5CH60 Image FSBS5CH60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SMART POWER MODULE 5A SPM27-BA $25.45/pcs તપાસ
PM150CLA060 Powerex, Inc. MOD IPM L-SER 6PAC 600V 150A   તપાસ
FSB50550U Image FSB50550U AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SMART POWER MOD 2A SPM22-AD   તપાસ
FSBB15CH60F Image FSBB15CH60F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 600V SPM27-CA $16.681/pcs તપાસ
PS21564-P Powerex, Inc. MOD IPM 600V 15A MINI DIP   તપાસ
PSS30S71F6 Image PSS30S71F6 Powerex, Inc. MOD IPM 6-PAC 30A 600V DIP   તપાસ
PP150B060 Powerex, Inc. IGBT ASSY H-BRIDGE 600V 150A   તપાસ
FPDB60PH60B Image FPDB60PH60B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 600V 60A SPMHC $26.382/pcs તપાસ
PP600D060 Powerex, Inc. IGBT ASSY H-BRIDGE 600V 600A   તપાસ
IRAM136-1060A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOD IPM INVERTER 3PHASE   તપાસ
IRAM630-1062F2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOD IPM PWR HYBRID   તપાસ
FSB70325 Image FSB70325 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 250V 4.1A 27-QFN $4.752/pcs તપાસ
PM200CLA120 Powerex, Inc. MOD IPM L-SER 6PAC 1200V 200A $729.037/pcs તપાસ
FSBM15SH60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SMART POWER MOD 15A SPM32-AA   તપાસ
FNF50560TD1 Image FNF50560TD1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 600V 5A SPMFA $8.13/pcs તપાસ
PM25RLA120 Powerex, Inc. MOD IPM L-SER 7PAC 1200V 25A   તપાસ
PM200DSA120 Powerex, Inc. MOD IPM DUAL 1200V 200A   તપાસ
PM50RSA120 Powerex, Inc. MOD IPM 7PAC 1200V 50A   તપાસ
GCMS040A120B1H1 Global Power Technologies Group SIC MOSFET FULL BRIDGE MODULE B1 $378.055/pcs તપાસ
PS21965-4A Powerex, Inc. MOD IPM 600V 20A SUPRMINIDIP   તપાસ
IRAMX16UP60B-2 Image IRAMX16UP60B-2 International Rectifier (Infineon Technologies) IC PWR HYBRID 600V 16A SIP2   તપાસ
IRAMT15TP60A-2 International Rectifier (Infineon Technologies) IC MOD PWR HYBRID 600V 15A MOTOR   તપાસ
PM400HSA120 Powerex, Inc. MOD IPM SGL 1200V 400A   તપાસ
STGIPN3H60 Image STGIPN3H60 STMicroelectronics IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L $4.455/pcs તપાસ
FSB50450T Image FSB50450T AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SPM 500V 3.0A 3PH SPM23AC   તપાસ
FSAM50SM60A Image FSAM50SM60A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 600V 50A S32CA $56.977/pcs તપાસ
PM150RSD060 Powerex, Inc. MOD IPM 7PAC 600V 150A   તપાસ
STGIPS20C60-H Image STGIPS20C60-H STMicroelectronics MOD IPM SLLIMM 20A 600V 25SDIP $15.061/pcs તપાસ
PS22056 Powerex, Inc. MOD IPM 1200V 25A DIP   તપાસ
GCMS004A120S7B1 Global Power Technologies Group SIC MOSFET/SBD HALF BRIDGE MODUL $1340.216/pcs તપાસ
FBA42060 Image FBA42060 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 600V 20A SPMAA $11.809/pcs તપાસ
IRAMS06UP60A-2 Image IRAMS06UP60A-2 International Rectifier (Infineon Technologies) IC PWR MOD PLUG-N-DRIVE 600V 6A $18.97/pcs તપાસ
IGCM04B60HAXKMA1 Image IGCM04B60HAXKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 600V 24MDIP   તપાસ
FNA21012A Image FNA21012A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 1.2KV 10A SPMCA $50.908/pcs તપાસ
FSB50550T Image FSB50550T AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SMART POWER MOD 3.5A SPM23-AC $9.595/pcs તપાસ
PS21961-4 Image PS21961-4 Powerex, Inc. MOD IPM 600V 3A SUPERMINI DIP   તપાસ
PM50CLA120 Powerex, Inc. MOD IPM L-SER 6PAC IPM 1200V 50A   તપાસ
FSBB30CH60F Image FSBB30CH60F AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SMART PWR MODULE SPM27-EA $20.235/pcs તપાસ
STGIPL14K60-S Image STGIPL14K60-S STMicroelectronics IGBT IPM MODULE 14A 600V 38SDIP $31.9/pcs તપાસ
M63994P Powerex, Inc. HVIC HALF-BRIDGE DVR 8SOP $2.587/pcs તપાસ
IRAM136-1561A2 International Rectifier (Infineon Technologies) IC MOD PWR HYBRID 600V 15A MOTOR   તપાસ
FSBS3CH60L Image FSBS3CH60L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 600V 3A SPM27-BB   તપાસ
FSBF10CH60B Image FSBF10CH60B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 600V 10A 3PH SPM27-JA $20.929/pcs તપાસ
FSBF15CH60CT Image FSBF15CH60CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM MOTION CTRL SPM27-JA $19.905/pcs તપાસ
PM100RL1A120 Powerex, Inc. MOD IPM 7-PAC L1 100A 1200V $386.3/pcs તપાસ
FNB43060T2 Image FNB43060T2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MODULE SPM 600V 30A SPMAB $16.519/pcs તપાસ
PS11036 Powerex, Inc. MOD IPM 3PHASE IGBT 600V 30A   તપાસ
કુલ 728 આઇટમ્સ
અગાઉના123456789101112131415આગળઅંત