ઑપ્ટિક્સ - લેન્સ

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
8926 Image 8926 Keystone Electronics Corp. SPACER MOUNT LED TRI-LEAD .700" $0.11/pcs તપાસ
705820075 Image 705820075 Wurth Electronics WA-SLED NYLON 66 UL94 V-2 COLOUR $0.109/pcs તપાસ
H-201C-1 Bivar, Inc. LED HOLDER RA 3MM 2LD NYL BK $0.549/pcs તપાસ
8331 Image 8331 Keystone Electronics Corp. SPACER MOUNTS LED T1 3/4 .460" $0.138/pcs તપાસ
H-300CR-2-140 Bivar, Inc. LED HOLDER RA 3MM 2LD NYL BK   તપાસ
ERM 1-745 Bivar, Inc. LED MT SR VERT X 0.745" UNIV $0.075/pcs તપાસ
ELM 3-1.235 Bivar, Inc. LED MT SR VERT 1.235" 5MM 3LD $0.085/pcs તપાસ
ERM 1-1MM Bivar, Inc. LED MT SR VERT 1MM UNIV $0.032/pcs તપાસ
ELM 2-5MM Bivar, Inc. LED MT SR VERT $0.038/pcs તપાસ
H-132C-1-120 Bivar, Inc. LED HOLDER RA 3MM 2LD NYL BK $0.373/pcs તપાસ
ELM 7-20MM Bivar, Inc. LED MT SR VERT 20MM 3MM 2LD $0.085/pcs તપાસ
ELM 1-725 Image ELM 1-725 Bivar, Inc. LED MT SR VERT $0.075/pcs તપાસ
7378 Image 7378 Keystone Electronics Corp. SPACER LED MTG T1 .750"L NAT NYL $0.089/pcs તપાસ
ELM 5-460 Image ELM 5-460 Bivar, Inc. LED MT SR VERT X 0.460" 3MM 2LD $0.053/pcs તપાસ
ERM 1-050 Bivar, Inc. LED MT SR VERT X 0.050" UNIV 3LD $0.032/pcs તપાસ
ELM 3-930 Image ELM 3-930 Bivar, Inc. LED MT SR VERT X 0.930" 5MM 3LD $0.085/pcs તપાસ
ERM 1-1.085 Bivar, Inc. LED MT SR VERT 1.085" UNIV $0.085/pcs તપાસ
NTM-280 Bivar, Inc. LED MT SR VERT X 0.280" 3/5MM 2L $0.274/pcs તપાસ
ELM 2-290 Image ELM 2-290 Bivar, Inc. LED MT SR VERT X 0.290" 3MM 2LD $0.04/pcs તપાસ
ELM 4-155 Image ELM 4-155 Bivar, Inc. LED MT SR VERT X 0.155" 3MM 2LD $0.038/pcs તપાસ
0310237300 Dialight LENS CLEAR PRESS FIT $29.595/pcs તપાસ
CP10641_LISA-SS Image CP10641_LISA-SS LEDiL LENS CLR 19-30DEG SPOT ADHESIVE $2.369/pcs તપાસ
1031337403 Image 1031337403 Dialight LENS CLEAR PANEL MOUNT THREADED $17.614/pcs તપાસ
CA12667_LXB2-W Image CA12667_LXB2-W LEDiL LENS CLR 41/47DEG WIDE ADH TAPE $2.196/pcs તપાસ
FA11938_LXM-D LEDiL LENS CLR 20DEG DIFFUSER ADH TAPE $2.369/pcs તપાસ
CA13638_G2-LAURA-O-WAS-P LEDiL LENS CLEAR OVAL ADH TAPE $2.408/pcs તપાસ
C12041_EVA-S LEDiL LENS CLEAR 13DEG 17DEG SPOT $2.764/pcs તપાસ
4020175100 Dialight LENS WHITE SNAP IN   તપાસ
FP12212_LISA2-M-CLIP LEDiL LENS ASSY 1POS 9.9MM ROUND $2.234/pcs તપાસ
C16181_STRADA-2X2-ME-N Image C16181_STRADA-2X2-ME-N LEDiL LENS CLEAR ASYMMETRICAL SCREW $1.604/pcs તપાસ
FA10336_NIS83-MX-RS LEDiL LENS CLEAR 9/12DEG SPOT ADH TAPE $2.369/pcs તપાસ
FCN11106_LR1-O-90 LEDiL LENS CLEAR 38X15.5DEG ELLIP/OVAL $2.269/pcs તપાસ
PL1758EL Image PL1758EL Khatod LENS CLEAR 15X40DEG SPOT SCREW $7.965/pcs તપાસ
SMQ_250_RTP VCC (Visual Communications Company) LENS RED FRESNEL RING SNAP IN $0.217/pcs તપાસ
CP13564_FRIDA-A LEDiL LENS CLEAR 45X170DEG WIDE   તપાસ
0953172003 Dialight LENS GREEN PANEL MOUNT THREADED   તપાસ
FA11824_TINA3-W LEDiL LENS CLEAR WIDE ADHESIVE TAPE $2.106/pcs તપાસ
FN15731_RONDA-WAS-B Image FN15731_RONDA-WAS-B LEDiL LENS CLR ASYMMETRICAL TWIST LOCK $7.502/pcs તપાસ
0261113300 Dialight LENS YELLOW PANEL MOUNT THREADED   તપાસ
CLF_280_CTP Image CLF_280_CTP VCC (Visual Communications Company) LENS CLEAR FRESNEL RING SNAP IN $0.211/pcs તપાસ
SMS_172_CTP Image SMS_172_CTP VCC (Visual Communications Company) LENS CLEAR FRESNEL RING PANEL MT $0.36/pcs તપાસ
FA10903_NIS83-MX-WW LEDiL LENS CLR 56-61DEG WIDE ADH TAPE $2.369/pcs તપાસ
PLL2056SR33 Image PLL2056SR33 Khatod LENS CLR 75X160DEG ELLIP/OVAL $6.564/pcs તપાસ
C14445_FLORENTINA-HLD LEDiL HOLDER RECTANG 12 POS 285.6+19.5 $5.328/pcs તપાસ
0520995 Dialight LENS WHITE PANEL MOUNT THREADED   તપાસ
C10535_NIS83-MX-6-S LEDiL LENS CLEAR 12/16DEG SPOT ADH   તપાસ
0810133203 Image 0810133203 Dialight LENS AMBER PANEL MOUNT THREADED   તપાસ
C13300_STRADA-2X2-T2 Image C13300_STRADA-2X2-T2 LEDiL LENS CLR ASYMMETRICAL ADH SCREW $2.068/pcs તપાસ
10395 Image 10395 Carclo Technical Plastics LENS CLR ELLIPTICAL/OVAL SNAP IN $1.746/pcs તપાસ
0190533400 Dialight LENS YELLOW PANEL MOUNT THREADED $43.394/pcs તપાસ
કુલ 3,275 આઇટમ્સ
અગાઉના123456789101112131415આગળઅંત