ડીસી ડીસી કન્વર્ટર

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
25073 Vicor MC PLUGMATE CONNECTOR KIT $5.1/pcs તપાસ
30268 Image 30268 Vicor DFFRNTL OUTPUT INDCTR 0.2UH 40A $4.205/pcs તપાસ
31742 Image 31742 Vicor CHOKE 7A - 3000UH $15.295/pcs તપાસ
MTF50-LT Image MTF50-LT XP Power FILTER MODULE $217.801/pcs તપાસ
30180 Image 30180 Vicor MODULE SHIELD MINI THRU $6.86/pcs તપાસ
PASHC TDK-Lambda Americas, Inc. HIGH CURRENT SOCKET   તપાસ
30205 Vicor VI-HAM LINE FILTER $110.55/pcs તપાસ
VI-RAM-C1 Image VI-RAM-C1 Vicor VI-RAM RIPPLE ATTENUATOR MODULE $93.481/pcs તપાસ
30140 Image 30140 Vicor HEATSINK VI-J00 TRANSVERSE 0.4" $7.089/pcs તપાસ
PT4499N N/A CONVERTER 30A BOOSTER PT4482 VRT   તપાસ
PAH146L12 TDK-Lambda Americas, Inc. HEATSINK THERMAL PAD KIT FOR DC/   તપાસ
PT4493A N/A BOOSTER(PT4476) 8.5A 24VIN HRZ   તપાસ
ARA00539 Image ARA00539 TDK-Lambda Americas, Inc. INPUT INDUCTOR FOR PFE1000   તપાસ
MTF50 Image MTF50 XP Power FILTER MODULE $181.801/pcs તપાસ
3780000200 Astec America (Artesyn Embedded Technologies) PAD THERMAL 1/2 BRICK $1.961/pcs તપાસ
30189 Image 30189 Vicor HEATSINK MINI 0.9" THRD/LONG $12.263/pcs તપાસ
16493 Image 16493 Vicor THERMOPAD MAXI $5.291/pcs તપાસ
43809-05 Image 43809-05 Vicor HEAT SINK FOR DCDC CNVTR/ARRAYS $58.87/pcs તપાસ
TPM1714BE3MG5K7T04 Vicor THREE PHASE MODULE, 1714 VIA, PC $198/pcs તપાસ
18389 Image 18389 Vicor INMATE MAXI OUT LL BOB $17.334/pcs તપાસ
LTM4623IV#PBF Image LTM4623IV#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) DC DC CONVERTER 0.6-5.5V 17W $8.242/pcs તપાસ
VE-B2X-CX-F2 Vicor DC DC CONVERTER 5.2V 75W   તપાસ
EN5310DI Altera (Intel® Programmable Solutions Group) DC DC CONVERTER 0.8-3.3V 3W   તપાસ
V110A15H400BS3 Vicor DC DC CONVERTER 15V 400W   તપાસ
V24B12T150BF Image V24B12T150BF Vicor DC DC CONVERTER 12V 150W   તપાસ
VI-2TT-CX Image VI-2TT-CX Vicor DC DC CONVERTER 6.5V 75W   તપાસ
VE-B1P-CU-F2 Vicor DC DC CONVERTER 13.8V 200W   તપાસ
VI-23N-MY-B1 Image VI-23N-MY-B1 Vicor DC DC CONVERTER 18.5V 50W   તપાસ
SB01D0515A Image SB01D0515A Delta Electronics DC DC CONVERTER +/-15V 1W $6.748/pcs તપાસ
VE-J04-IX-F4 Vicor DC DC CONVERTER 48V 75W   તપાસ
VE-26M-EW-B1 Vicor DC DC CONVERTER 10V 100W   તપાસ
VI-JVX-EZ Image VI-JVX-EZ Vicor DC DC CONVERTER 5.2V 25W   તપાસ
R0.25D-2409 Image R0.25D-2409 RECOM Power DC DC CONVERTER +/-9V 250MW $9.472/pcs તપાસ
VE-23X-EU-F2 Vicor DC DC CONVERTER 5.2V 200W   તપાસ
VI-J2K-CX-F4 Image VI-J2K-CX-F4 Vicor DC DC CONVERTER 40V 75W   તપાસ
VI-BND-IY-F3 Vicor DC DC CONVERTER 85V 50W   તપાસ
VE-26H-EX-F4 Vicor DC DC CONVERTER 52V 75W   તપાસ
VI-BWZ-MW-F3 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 2V 40W $441.45/pcs તપાસ
VE-JWY-CY-B1 Vicor DC DC CONVERTER 3.3V 33W   તપાસ
VE-J0F-CZ-F1 Vicor DC DC CONVERTER 72V 25W   તપાસ
V24C48H150BS3 Vicor DC DC CONVERTER 48V 150W   તપાસ
PT5047LT N/A DC DC CONVERTER 18V 0.66A   તપાસ
VI-B4L-MW-S Vicor DC DC CONVERTER 28V 100W   તપાસ
VI-2WY-IY-F4 Image VI-2WY-IY-F4 Vicor DC DC CONVERTER 3.3V 10W   તપાસ
VE-2N1-EW-S Vicor DC DC CONVERTER 12V 100W   તપાસ
RP15-4812DF/P Image RP15-4812DF/P RECOM Power DC DC CONVERTER +/-12V 15W $58.324/pcs તપાસ
R05P209S Image R05P209S RECOM Power DC DC CONVERTER 9V 2W $9.693/pcs તપાસ
REC3-2412SRWZ/H6/A/M/CTRL/X2 Image REC3-2412SRWZ/H6/A/M/CTRL/X2 RECOM Power DC DC CONVERTER 12V 3W $23.792/pcs તપાસ
VE-JWB-EW-F4 Vicor DC DC CONVERTER 95V 100W   તપાસ
VI-J6Y-EW-F1 Image VI-J6Y-EW-F1 Vicor DC DC CONVERTER 3.3V 66W   તપાસ
કુલ 244,121 આઇટમ્સ
અગાઉના123456789101112131415આગળઅંત