ઑપ્ટિક્સ - રિફ્લેક્ટર

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
LPV4-0400DP Image LPV4-0400DP Bivar, Inc. LIGHT PIPE RIGID 3.91MM DIA $0.74/pcs તપાસ
LPR4-0800-0700DP Bivar, Inc. LIGHT PIPE RIGID RA 3.91MM DIA $0.745/pcs તપાસ
5151090F Image 5151090F Dialight LIGHT PIPE 2MM RND 2ARRAY RJ45 $0.688/pcs તપાસ
LPA-C011301S-20 Image LPA-C011301S-20 Lumex, Inc. LIGHT PIPE 20MM SINGLE VERT SMD $0.419/pcs તપાસ
7511A56 VCC (Visual Communications Company) LIGHT PIPE 2WIDE RA SMD   તપાસ
FLX_444_ATP_06 VCC (Visual Communications Company) LITEPIPE FLEX AMBER TRANSP 6" $2.124/pcs તપાસ
VLP-600-F Bivar, Inc. LIGHT PIPE VERT .600" FLAT SMD $0.295/pcs તપાસ
FLX_322_ATP_06 VCC (Visual Communications Company) LITEPIPE FLEX AMBER TRANSP 6" $1.98/pcs તપાસ
FLX_442_RTP_02 VCC (Visual Communications Company) LITEPIPE FLEX RED TRANSP 2" $1.488/pcs તપાસ
R2LC-7.5-RGB Bivar, Inc. ORCA LIGHT PIPE ADAPTER $5.269/pcs તપાસ
PLTR2-64MM-PR1 Image PLTR2-64MM-PR1 Bivar, Inc. LIGHT PIPE RIGID SINGLE 3.5MM $1.14/pcs તપાસ
LPV2-1000DP Image LPV2-1000DP Bivar, Inc. LIGHT PIPE RIGID 2.01MM DIA $0.706/pcs તપાસ
LPV2-0550FP Image LPV2-0550FP Bivar, Inc. LIGHT PIPE RIGID 2.01MM DIA $0.683/pcs તપાસ
PLTR2-500-PR1 Image PLTR2-500-PR1 Bivar, Inc. LIGHT PIPE RIGID SINGLE 3.5MM $0.888/pcs તપાસ
5151010F Image 5151010F Dialight LIGHT PIPE 3 ARRAY 5MM ROUND $0.601/pcs તપાસ
LC-11.0 Bivar, Inc. LIGHT PIPE 4MM RND LENS 11.0" $1.615/pcs તપાસ
7512A5-4-A VCC (Visual Communications Company) LIGHT PIPE 4PORT 8POS $1.08/pcs તપાસ
5151020805F Image 5151020805F Dialight LIGHT PIPE 3 ELEMENT SHIELDED $0.755/pcs તપાસ
SLP3-500-250-R Bivar, Inc. LIGHT PIPE RA .500" 3MM ROUND $0.356/pcs તપાસ
LSS_044_CTP Image LSS_044_CTP VCC (Visual Communications Company) 3MM SEALED LITEPIPE LENS ASSY $0.588/pcs તપાસ
F13841_ANGELA-XW-B LEDiL REFLECTOR RND 119.5MM 74.5MM HT $9.108/pcs તપાસ
CN12112_LENA-S-DL Image CN12112_LENA-S-DL LEDiL REFLECTOR 111MM RND CITIZEN SPOT   તપાસ
FP13029_LISA2-WW-CLIP LEDiL ASSEMBLY ROUND 1 POS 9.9MM D 6.8 $2.369/pcs તપાસ
CN13197_LENINA-M LEDiL PACK ROUND 1 POS 74MM D 46.95MMH   તપાસ
CN12723_LENA-W-DL Image CN12723_LENA-W-DL LEDiL REFLECTOR 111MM RND WIDE $21.115/pcs તપાસ
CN12713_LENA-M Image CN12713_LENA-M LEDiL REFLECTOR 111MM RND MEDIUM   તપાસ
C10982_CINDY-S LEDiL REFLECTOR FOR CITIZEN L230 LEDS   તપાસ
KCLP1799ST Image KCLP1799ST Khatod EASY ASYMMETRIC REFLECTOR $2.693/pcs તપાસ
CN12306_LENA-W-DL Image CN12306_LENA-W-DL LEDiL REFLECTOR 111MM RND BRIGLUX WIDE $13.336/pcs તપાસ
C10589_BOOM-OSTAR-M LEDiL LENS BOOM REFLECTOR MED   તપાસ
CA11183_BROOKE-W Image CA11183_BROOKE-W LEDiL REFLECTOR 45MM RND WIDE $3.127/pcs તપાસ
CN12295_LENA-W LEDiL LENS ASSY 1POS 111MM RND 85.6MM   તપાસ
CN12971_LENINA-XW-DL LEDiL PACK ROUND 1 POS 74MM D 48.1MMH   તપાસ
CN13523_MIRELLA-50-S-CL-PF LEDiL REFLECTOR RND 1POS 49.9MM 25.5MM   તપાસ
CN13525_MIRELLA-50-W-CL-PF LEDiL REFLECTOR RND 1POS 49.9MM 25.5MM   તપાસ
CN12959_LENINA-XW LEDiL PACK ROUND 1 POS 74MM D 46.95MMH   તપાસ
CN12918_LENINA-S Image CN12918_LENINA-S LEDiL REFLECTOR NICHIA SPOT 74MM $5.651/pcs તપાસ
FCN13698_ANGELA-M LEDiL PACK ROUND 1 POS 119.5MM D 79.31   તપાસ
F15559_MIRELLA-G2-M Image F15559_MIRELLA-G2-M LEDiL REFLECTOR 49.9MM DIA 20/25/27DEG $1.709/pcs તપાસ
CN12919_LENINA-M Image CN12919_LENINA-M LEDiL REFLECTOR NICHIA MED 74MM $11.301/pcs તપાસ
C11506_BROOKE-S LEDiL LENS REFL 1P 45MM RND OD 19.5MM $4.853/pcs તપાસ
OPC11COLWD Image OPC11COLWD Dialight REFLECTOR 11.5MM RND WIDE   તપાસ
FC13976_ANGELINA-RZ-W LEDiL REFLECTOR RND 82MM 31MM HT WIDE $8.969/pcs તપાસ
FCA13078_LAURA-CXP-O-90-PIN LEDiL ASSEMBLY SQUARE 1 POS 21.6MM D 1 $2.369/pcs તપાસ
CN13109_LENA-W-DL LEDiL PACK ROUND 1 POS 111MM D 86.2MMH   તપાસ
F13325_ANGELINA-S LEDiL REFLECTOR ROUND 1 POS 82MM D 31M $7.908/pcs તપાસ
C11508_BROOKE-W LEDiL LENS REFL 1P 45MM RND OD 19.5MM $4.853/pcs તપાસ
CN12157_LENA-S LEDiL LENS ASSY 1POS 111MM RND 86.2MM   તપાસ
CN12486_MIRELLA-50-S-PIN-DL LEDiL REFLECTOR 49.9MM RND 24MM   તપાસ
CN13172_LENA-WAS-DL LEDiL PACK ROUND 1 POS 111MM D 40.3MMH   તપાસ
કુલ 526 આઇટમ્સ
અગાઉના1234567891011આગળઅંત