ટર્મિનલ્સ - વાયર સ્પ્લિસ કનેક્ટર્સ

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
52747 Image 52747 Agastat Relays / TE Connectivity CONN INLINE 4 AWG CRIMP COPALUM $4.288/pcs તપાસ
8-36906-3 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 8 AWG CRIMP $1.08/pcs તપાસ
1601675-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 12-16 AWG CRIMP   તપાસ
324657 Image 324657 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 8 AWG CRIMP TERMINYL $26.68/pcs તપાસ
SR-500-3Y Panduit CONN SPLICE 500MCM-3/0AWG SCREW $48.71/pcs તપાસ
CTAPF2/0-12TP-Q Panduit CONN SPLICE 2/0-12 AWG CRIMP $10.19/pcs તપાસ
8-35189-3 Agastat Relays / TE Connectivity CONN INLINE 2 AWG CRIMP   તપાસ
SCL250-X Panduit CONN SPLICE 250 MCM-1 AWG CRIMP $19.06/pcs તપાસ
6-1195452-8 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 779-2680 CMA CRIMP $12.855/pcs તપાસ
T/Y+POUCH 3M PERF+WIRECONN TAN/YLLW 100/PK $12.152/pcs તપાસ
1601619-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 16-20.5 AWG CRIMP $0.017/pcs તપાસ
32463 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 16-22 AWG CRIMP $0.129/pcs તપાસ
0192150045 Image 0192150045 Affinity Medical Technologies - a Molex company CONN SPLICE 4 AWG CRIMP $1.069/pcs તપાસ
PSCPUR-Q Panduit CONN INLINE 3/0-12 AWG CRIMP $5.13/pcs તપાસ
148-90051 Image 148-90051 HellermannTyton WIRE CONN PUSH 5PORT BLUE $0.19/pcs તપાસ
324459 Image 324459 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 2/0AWG CRIMP AMPOWER $9.86/pcs તપાસ
H-33-BOX Image H-33-BOX 3M CONN WIRE NUT 14-22 AWG TWIST ON $0.118/pcs તપાસ
0192030172 Affinity Medical Technologies - a Molex company CONN INLINE 14-16 AWG CRIMP $0.137/pcs તપાસ
SCS400-6 Panduit CONN SPLICE 400 MCM CRIMP $26.82/pcs તપાસ
D-436-87CS788 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 12-22 AWG CRIMP $7.787/pcs તપાસ
11864 Master Appliance Corp. CONN 16-14AWG BLU BUTT 50PK $49.23/pcs તપાસ
34308 Image 34308 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 10-22 AWG CRIMP $0.193/pcs તપાસ
312-KEG 3M CONN WIRE NUT 10-22 AWG TWIST ON $0.073/pcs તપાસ
1601548-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 20-24 AWG CRIMP $0.014/pcs તપાસ
SR-350-XY Image SR-350-XY Panduit CONN SPLICE 350 MCM-6 AWG SCREW $33.38/pcs તપાસ
D-436-60CS940 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 779-2680 CMA CRIMP $6.169/pcs તપાસ
8-323696-2 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 10-12 AWG CRIMP $4.154/pcs તપાસ
34227 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 14-16 AWG CRIMP $0.129/pcs તપાસ
8-328308-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 14-16 AWG CRIMP PIDG $0.495/pcs તપાસ
2-324471-1 Image 2-324471-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 1000MCM CRIMP AMPWR $28.489/pcs તપાસ
41215 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 2200-4500 CMA CRIMP $0.028/pcs તપાસ
PCSBMT2/0-4S-3Y Panduit CONN INLINE TAP 2/0-14 AWG SCREW $80.93/pcs તપાસ
PF4-TL Panduit CONN WIRE NUT 6-14 AWG TWIST ON   તપાસ
5-1377173-8 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 14-22 AWG CRIMP $1.817/pcs તપાસ
8-34308-2 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 10-22 AWG CRIMP $0.703/pcs તપાસ
277156-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 8AL 10CU AWG CRIMP $153.9/pcs તપાસ
34322 Image 34322 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 6 AWG CRIMP $0.765/pcs તપાસ
1601605-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE CRIMP $0.027/pcs તપાસ
0192150034 Image 0192150034 Affinity Medical Technologies - a Molex company CONN SPLICE 8 AWG CRIMP $0.384/pcs તપાસ
W-095-08 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 754-1900 CMA CRIMP $9.047/pcs તપાસ
140723-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 16-22 AWG CRIMP $0.027/pcs તપાસ
SCMS10-C Image SCMS10-C Panduit CONN BUTT SPLICE 10MM CRIMP $1.47/pcs તપાસ
1601578-1 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 19-22 AWG CRIMP   તપાસ
1746460000 Weidmuller CONN SPLICE 14-18 AWG PUSH 50PC   તપાસ
51942 Agastat Relays / TE Connectivity CONN SPLICE 4AL/6CU AWG CRIMP $7.378/pcs તપાસ
6-1195134-4 Agastat Relays / TE Connectivity INLINE CRIMP SPLICE $3.145/pcs તપાસ
RSCK750-4/0-1 Panduit CONN SPLICE 750MCM-4/0AWG CRIMP $126.21/pcs તપાસ
SR-250-XY Image SR-250-XY Panduit CONN SPLICE 250 MCM 6 AWG SCREW $25.349/pcs તપાસ
328856 Agastat Relays / TE Connectivity CONN WIRE CAP CRIMP STRATO-THERM $3.895/pcs તપાસ
PISR2-1 Panduit CONN SPLICE 2-14 AWG TO 8-10 AWG $17.024/pcs તપાસ
કુલ 2,388 આઇટમ્સ
અગાઉના123456789101112131415આગળઅંત