મોશન સેન્સર્સ - ટિલ્ટ સ્વિચ

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
AMN13112 Image AMN13112 Panasonic SENSOR MOTION DIG SPOT 5V WH PCB   તપાસ
AMB340204 Panasonic SENSOR REFL LONG H TYPE W/OSC   તપાસ
AMBA340215 Image AMBA340215 Panasonic MOTION SENSOR H TYPE 150CM $46.992/pcs તપાસ
EKMC1691113 Panasonic SENSOR MOTION PIR SLIGHT MOTION $6.762/pcs તપાસ
EKMB1206113 Panasonic SENSOR MOTION PIR LONG DIST 1UA $13.891/pcs તપાસ
EKMB1303112K Image EKMB1303112K Panasonic SENSOR PIR LONG DIS TYPE 6UA $17.122/pcs તપાસ
EKMB1193113 Image EKMB1193113 Panasonic SENSOR MOTION PIR STD PEARL LENS $12.385/pcs તપાસ
EKMA1101111 Image EKMA1101111 Panasonic SENSOR MOTION PIR MICRO 1UA WHT   તપાસ
EKMC2604113K Panasonic SENSOR MOTION PIR WALL MNT PL WH $7.494/pcs તપાસ
ZMOT0BSB0D0CG Zilog ZMOTION BUNDLE W/NICERA 8SOIC   તપાસ
EKMC7693112K Panasonic SENSOR MOTION PIR STD/SLT BLK $7.7/pcs તપાસ
ZMOT0BHH1D0CG Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP   તપાસ
AMBA345908 Image AMBA345908 Panasonic MOTION SENSOR V TYPE 80CM $44.273/pcs તપાસ
IRA-S210ST01 Image IRA-S210ST01 Murata Electronics MOTION SENSOR $1.248/pcs તપાસ
EKMB1391111K Panasonic SENSOR MOTION PIR SLIGHT MOTION $8.099/pcs તપાસ
EKMC2603112K Panasonic SENSOR MOTION PIR 12M BLK $7.494/pcs તપાસ
EKMC2605112K Panasonic SENSOR MOTION PIR WIDE FOV BLK $8.965/pcs તપાસ
EKMB1105111 Image EKMB1105111 Panasonic SENSOR MOTION PIR WIDE 1UA WHT $14.532/pcs તપાસ
EKMC4606112K Panasonic SENSOR MOTION PIR LONG DIST BLK $7.7/pcs તપાસ
EKMB2601113 Image EKMB2601113 Panasonic SENSOR PIR ANALOG PRL WHT $14.384/pcs તપાસ
RB22020 C&K TILT SENSOR $1.424/pcs તપાસ
RB-220-07A R Image RB-220-07A R C&K SENSOR ROLLING BALL $0.5/pcs તપાસ
RB-231X2 Image RB-231X2 C&K SENSOR ROLLING BALL $0.627/pcs તપાસ
CW1300-1 Image CW1300-1 Comus International TILT SWITCH VIBRATION .25A 60V $1.674/pcs તપાસ
RPI-1035 Image RPI-1035 LAPIS Semiconductor IC DETECTOR 4 DIRECTION SMD $1.131/pcs તપાસ
DSBA1H Image DSBA1H NKK Switches SENSOR TILT SW 30-60DEG 20MA TH $3.823/pcs તપાસ
PD5005-7TC Image PD5005-7TC Comus International TILT SWITCH HYB 2.5A 240V $19.575/pcs તપાસ
D6B-1 Omron SENSR TILT 35-65DEG 1MA SMD GUL   તપાસ
AHF23 Panasonic TIP (AHF2) SWITCH $3.808/pcs તપાસ
GP1S036HEZ Sharp Microelectronics SENSOR TILT 2PHASE 20MA TH   તપાસ
GP1S36 Sharp Microelectronics SENSOR TILT 2PHASE 20MA TH   તપાસ
RB32007 C&K TILT SENSOR $1.546/pcs તપાસ
DSA01 Image DSA01 NKK Switches SENSOR TILT SWITCH PCB ADAPTER $4.785/pcs તપાસ
D6B-2P Image D6B-2P Omron SENSR TILT 35-65DEG 1MA SMD GUL   તપાસ
RPI-1031 Image RPI-1031 LAPIS Semiconductor SENSOR OPTO TRANS IMM REFL SMD   તપાસ
AG3011-77C Image AG3011-77C Comus International TILT SWITCH ENCAP SPST $9.45/pcs તપાસ
D7E-3 Image D7E-3 Omron SENSOR TILT 50-80DEG 0.1A GRY $9.925/pcs તપાસ
RB230X202 C&K TILT SENSOR $0.504/pcs તપાસ
SFH 7710 Image SFH 7710 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. SENSOR TILT DIGITAL 10MA SMD   તપાસ
AHF22 Panasonic SENSOR TILT 25-60DEG TH $3.538/pcs તપાસ
RB44145 Image RB44145 C&K TILT SENSOR $0.809/pcs તપાસ
RPI-1040 Image RPI-1040 LAPIS Semiconductor IC DETECTOR 4DIRECTION 940NM SMD   તપાસ
AHF11 Panasonic SENSOR TILT 25-60DEG 100MA TH   તપાસ
કુલ 43 આઇટમ્સ
અગાઉના1આગળઅંત