પલ્સ ટ્રાંસફોર્મર્સ

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
166D20 Image 166D20 Hammond Manufacturing XFRMR LAMINATED 2VA CHAS MOUNT $17.063/pcs તપાસ
BV030-7344.0 Pulse Electronics Corporation XFRMR LAMINATED 2.3VA THRU HOLE   તપાસ
6024-120 API Delevan XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE $12.629/pcs તપાસ
370EX Image 370EX Hammond Manufacturing XFRMR LAMINATED 119VA CHAS MOUNT $85.375/pcs તપાસ
36-4 Bel XFRMR LAMINATED 144VA CHAS MOUNT $59.961/pcs તપાસ
TCT40-01E07AB-B Image TCT40-01E07AB-B Triad Magnetics XFRMR LAMINATED 40VA CHAS MOUNT $15.666/pcs તપાસ
TX6-8V Bourns, Inc. XFRMR SEMI-TORO 6VA THRU HOLE   તપાસ
IF-24-30 Bel XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE $19.962/pcs તપાસ
6054R-024 API Delevan XFRMR LAMINATED 24VA THRU HOLE $22.609/pcs તપાસ
187C28 Image 187C28 Hammond Manufacturing XFRMR LAMINATED 12VA CHAS MOUNT $7.209/pcs તપાસ
185F36 Image 185F36 Hammond Manufacturing XFRMR LAMINATED 130VA CHAS MOUNT $28.588/pcs તપાસ
DP241-8-16A53 Pulse Electronics Corporation XFRMR LAMINATED 100VA CHAS MOUNT   તપાસ
FS16-1250-C2 Image FS16-1250-C2 Triad Magnetics XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE $9.408/pcs તપાસ
F10-3600-C2 Image F10-3600-C2 Triad Magnetics XFRMR LAMINATED 36VA THRU HOLE $10.59/pcs તપાસ
BV030-7347.0 Image BV030-7347.0 Pulse Electronics Corporation XFRMR LAMINATED 2.3VA THRU HOLE   તપાસ
CTX01-19013-R Bussmann (Eaton) XFMR, B167, 8 PIN, THT $4.155/pcs તપાસ
6025-120 API Delevan XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE $14.047/pcs તપાસ
160E40 Image 160E40 Hammond Manufacturing XFRMR LAMINATED 1.2VA THRU HOLE $6.119/pcs તપાસ
F-54X Image F-54X Triad Magnetics POWER XFMR CHASSIS MOUNT W/LEADS $13.622/pcs તપાસ
DD300-20-RC Bourns, Inc. POWER TRANSFORMER   તપાસ
ALT4532-171-T001 Image ALT4532-171-T001 TDK Corporation XFRMR LAN 1CT:1CT 170UH $0.869/pcs તપાસ
PA2363NLT Pulse Electronics Corporation PULSE XFMR 5:1 25.2UH $2.031/pcs તપાસ
611C Hammond Manufacturing TRANSFORMER PULSE 56MH 3.31DCR $18.33/pcs તપાસ
FET13467NL Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
DFL1553-1 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER MODULE INTERFACE $62.495/pcs તપાસ
HX6062NLT Pulse Electronics Corporation PULSE XFMR 1CT:1CT TX/RX $4.278/pcs તપાસ
T-3200SCT Pulse Electronics Corporation 3.2GB INTERFACE TRANSFORME PBC $35.475/pcs તપાસ
23Z761SMD Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
T1220NLS Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
23Z607-1-NLT Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
TX3084NL Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
760301104 Image 760301104 Wurth Electronics XFRMR GATE DRIVE 2:1:1 SMD $6.216/pcs તપાસ
H7800NL Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
HM5149NLT Pulse Electronics Corporation MDL,SIN,1GD,1:1,SMT $4.9/pcs તપાસ
S558-5999-86-F Bel PULSE XFMR 1CT:1.23CT 1CT:1CT   તપાસ
PA1837NL Image PA1837NL Pulse Electronics Corporation PULSE XFMR 4.5UH $3.466/pcs તપાસ
BX2595WNL Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
BX2900HNL Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER LINE 2:1 .1MH   તપાસ
B2172 Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
PE-65340 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER   તપાસ
TX02-4400PI IXYS Corporation IC INTERFACE TRANSFORMER 8-DIP   તપાસ
1000B-5006T Pulse Electronics Corporation MDL DUAL 1000B 1:1 SMT TR PBC $13.625/pcs તપાસ
E2466NL Image E2466NL Pulse Electronics Corporation XFRMR ISOL 10BASE-T 1:2 SMD   તપાસ
GLN1553-1 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER PBC $40.035/pcs તપાસ
HX2043NLT Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
TLA-6T207C Image TLA-6T207C TDK Corporation XFRMR LAN 1CT:1CT 350UH 14SMD   તપાસ
10B-2001NL Pulse Electronics Corporation MDL 10BT SMT EX-TEMP COM NPB $15.834/pcs તપાસ
BX4167LANLT Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
H1015QNL Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
B2103T Pulse Electronics Corporation IC CHIP   તપાસ
કુલ 4,706 આઇટમ્સ
અગાઉના123456789101112131415આગળઅંત