ઓપ્ટિકલ સેન્સર્સ - ફોટો ડિટેક્ટર - લોજિક આઉટપુટ

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
PDV-P8002 Image PDV-P8002 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 8K-24K OHM 5.10MM   તપાસ
NSL-19-018 Image NSL-19-018 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL CDS RES 550NM TO-18 $0.938/pcs તપાસ
NSL-6110 Image NSL-6110 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL CDS 170OHM TO-18 $1.782/pcs તપાસ
NSL-6112 Image NSL-6112 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL $0.585/pcs તપાસ
PDV-P9005-1 Image PDV-P9005-1 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 48K-140K OHM 4.20MM $0.645/pcs તપાસ
PDV-P7003 Image PDV-P7003 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 8K-24K OHM 7.2MM   તપાસ
PDV-P8001 Image PDV-P8001 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 3K-11K OHM 5.10MM $0.87/pcs તપાસ
NORPS-12 Image NORPS-12 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL $1.288/pcs તપાસ
161 Image 161 Adafruit PHOTO CELL (CDS PHOTORESISTOR) $0.95/pcs તપાસ
NSL-4132 Image NSL-4132 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL CDS 500OHM TO-18 $0.546/pcs તપાસ
PDV-P9200 Image PDV-P9200 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 10K-50K OHM 4.20MM $0.645/pcs તપાસ
PDV-P7004 Image PDV-P7004 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 15K-60K OHM 7.2MM   તપાસ
PDV-P2002 Image PDV-P2002 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 2K-6K OHM .89MM   તપાસ
NSL-4140 Image NSL-4140 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL CDS 250OHM TO-18 $1.782/pcs તપાસ
PDV-P8104 Image PDV-P8104 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 27-60KOHM $0.31/pcs તપાસ
PDV-P8106 Image PDV-P8106 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 50K-140K OHM 5.10MM   તપાસ
PDV-P5001 Image PDV-P5001 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 8K-16K OHM 11MM $0.87/pcs તપાસ
PDV-P8005 Image PDV-P8005 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 40K-120K OHM 5.10MM $0.87/pcs તપાસ
PDV-P8006 Image PDV-P8006 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 80K-240K OHM 5.10MM $0.87/pcs તપાસ
PDV-P9008 Image PDV-P9008 Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) PHOTOCELL 10K-200K OHM 4.20MM $0.645/pcs તપાસ
OPL530-OCB Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC CMOS SIDE LOOK   તપાસ
OPL531A Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC CMOS SIDE LOOK $1.041/pcs તપાસ
MLX75303KXD-EAA-000-RE Image MLX75303KXD-EAA-000-RE Melexis IC OPTICAL SW SCHMITT TRIG 8SOIC $0.559/pcs તપાસ
OPL550-OC Image OPL550-OC Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC SIDE LOOKING $1.283/pcs તપાસ
SDP8601-002 Image SDP8601-002 Honeywell Sensing and Productivity Solutions PHOTODETECTOR SCHMITT SIDE LOOK   તપાસ
SDP8600-001 Image SDP8600-001 Honeywell Sensing and Productivity Solutions PHOTODETECTOR SCHMITT SIDE LOOK $3.834/pcs તપાસ
MLX75303SXD-EAA-000-RE Image MLX75303SXD-EAA-000-RE Melexis IC OPTICAL SW SCHMITT TRIG 8SOIC $0.5/pcs તપાસ
HLC2705-001 Image HLC2705-001 Honeywell Sensing and Productivity Solutions SENSOR LOGIC OUT OPTIC SIDE VIEW $6.885/pcs તપાસ
SD5610-001 Image SD5610-001 Honeywell Sensing and Productivity Solutions DETECTR OPTOSCHMITT TO-46 $6.736/pcs તપાસ
OPL563-OC Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC OBJECT $1.305/pcs તપાસ
OPL535 Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC CMOS SIDE LOOK   તપાસ
OPL562-OC Image OPL562-OC Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC SIDE LOOKING $1.178/pcs તપાસ
OPL812-OC Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC HERMETIC TO-18 $2.874/pcs તપાસ
QSE159 Image QSE159 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SENSOR INV OPEN-COLL SIDELOOK $0.362/pcs તપાસ
OPL801 Image OPL801 Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC HERMETIC TO-18 $2.728/pcs તપાસ
SDP8604-301 Image SDP8604-301 Honeywell Sensing and Productivity Solutions PHOTODETECTOR SCHMITT SIDE LOOK   તપાસ
OPL535-OCA Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC CMOS SIDE LOOK   તપાસ
OPL550A Image OPL550A Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC SIDE LOOKING $1.208/pcs તપાસ
SDP8614-301 Image SDP8614-301 Honeywell Sensing and Productivity Solutions PHOTODETECTOR SCHMITT SIDE LOOK   તપાસ
SDP8014-301 Honeywell Sensing and Productivity Solutions DETECTR OPTOSCHMITT TOTEMPOLE   તપાસ
QSE158 Image QSE158 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SENSOR BUFF OPENCOLL SIDELOOK   તપાસ
SDP8611-003 Image SDP8611-003 Honeywell Sensing and Productivity Solutions PHOTODETECTOR SCHMITT SIDE LOOK $1.456/pcs તપાસ
OPL536-OC Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC CMOS SIDE LOOK $1.327/pcs તપાસ
OPL561A Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC SIDE LOOKING   તપાસ
OPL563 Image OPL563 Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC SIDE LOOKING $1.18/pcs તપાસ
MLX75303KXD-EAA-000-SP Image MLX75303KXD-EAA-000-SP Melexis IC OPTICAL SW SCHMITT TRIG 8SOIC $1.237/pcs તપાસ
OPL800TX Optek Technology / TT Electronics SENSOR PHOTOLOGIC HERMETIC TO-18   તપાસ
IS471F Sharp Microelectronics LIGHT DETECTOR OPIC 940NM   તપાસ
IS471FSE Sharp Microelectronics LIGHT DETECTOR OPIC 940NM STRGHT   તપાસ
SD5600-001 Image SD5600-001 Honeywell Sensing and Productivity Solutions PHOTODETECTOR SCHMITT TO-46 $5.872/pcs તપાસ
કુલ 131 આઇટમ્સ
અગાઉના123આગળઅંત