એસી ડીસી રૂપરેખાંકન પાવર પુરવઠો (ફેક્ટરી એસેમ્બલ)

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
POE30U-560(G) Image POE30U-560(G) PHIHONG USA POE INJECTOR 30W 56V DESKTOP $29.238/pcs તપાસ
POE75U-1UP-N Image POE75U-1UP-N PHIHONG USA POE INJECTOR 75W 56V DESKTOP $91.2/pcs તપાસ
POE576U-24AFAT-N Image POE576U-24AFAT-N PHIHONG USA POE INJECTOR 33.6W 15.4W RACK $557.81/pcs તપાસ
PENB1020B4800N01 Ault / SL Power AC/DC CONVERTER   તપાસ
POE21U-1AF Image POE21U-1AF PHIHONG USA POE INJECTOR 19.6W 56V DESKTOP $18.09/pcs તપાસ
PW183RB4800F01 Image PW183RB4800F01 Ault / SL Power POE INJECTOR 30W 48V DESKTOP   તપાસ
POE21-120 Image POE21-120 PHIHONG USA POE SPLITTER 21W 12V DESKTOP $26.45/pcs તપાસ
કુલ 7 આઇટમ્સ
અગાઉના1આગળઅંત